مقالات لغات در زبان انگلیسی - EN45زبان آموز گرامی، این بخش شامل مقالات طبقه بندی شده لغات در زبان انگلیسی است. این مقالات، همراه با مثال ها و روش های جدید آموزشی ارائه گردیده و بروز رسانی می شوند. مقاله ها را به ترتیب مطالعه کنید و جهت آموزش آنلاین با ورود به بخش آموزش می توانید شروع به یادگیری و تقویت زبان خود کنید.کلمات با نوشتار یکسان

کلماتی که نوشتار آن ها یکسان است اما معنای متفاوتی دارند چه کلماتی هستند؟

نمایش مقاله

کلمات عجیب در زبان انگلیسی

در این مقاله با تعدادی از کلمات و اصطلاحات عجیب در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

نمایش مقالهکلمات انگلیسی - ژاپنی

کلمات انگلیسی که ریشه ژاپنی دارند چه کلماتی هستند؟

نمایش مقاله


پسوند -ence یا -ance ؟

آیا در انتخاب بین دو پسوند ence- و ance- مشکل دارید؟

نمایش مقاله

مثال های به کار رفته در دیکشنری ها

مثال های موجود در دیکشنری ها چگونه انتخاب شده اند؟

نمایش مقاله

کلمات استاندارد و غیر استاندارد

یک کلمه غیر استاندارد چه کلمه ای می باشد؟

نمایش مقالهکدینگ لغات انگلیسی، روشی برای یادگیری آسان

کدینگ لغات انگلیسی، روشی برای یادگیری آسان

نمایش مقاله

جملاتی دررابطه با دردهای بدن

آشنایی با دردهای مختلف درزبان انگلیسی

نمایش مقاله

اصطلاحات متداول 3

اصطلاحاتی بیشتر درزبان انگلیسی

نمایش مقاله


توصیف یک فرد به زبان انگلیسی

با استفاده از چه کلماتی می توانیم یک فرد را در زبان انگلیسی توصیف کنیم؟

نمایش مقاله


کلمات مرتبط با حوزه رسانه

کلماتی که در زبان انگلیسی در حوزه رسانه استفاده می شوند کدامند؟

نمایش مقاله

کلمات مرتبط با مسائل علمی و تکنولوژی

کلماتی که در زبان انگلیسی در حوزه مسائل علمی و تکنولوژی استفاده می شوند کدامند؟

نمایش مقاله

کلمات مرتبط با مسائل ورزشی و تفریحات

در زبان انگلیسی کلمات معمول در حوزه مسائل ورزشی و تفریحات کدامند؟

نمایش مقاله


Law & Crime Vocabulary

چه کلماتی که در حوزه مسائل قانونی و یا جرایم در انگلیسی به کار می رود؟

نمایش مقاله


سریالهای انگلیسی مناسب زبان آموزان

هم سرگرم شوید و هم زبان یادبگیرید

نمایش مقاله

The meaning of the word GIFT in the English language

Definition of GIFT in the English language

نمایش مقاله

کلمات مرتبط با سرقت و دزدی درزبان انگلیسی

چند واژه ی مرتبط با دزدی و سرقت

نمایش مقاله

چه تفاوتی بین Accidentaly و Accidentally وجود دارد؟

ACCIDENTALY OR ACCIDENTALLY

نمایش مقاله

Vocabulary Games

معرفی چند بازی و فعالیت برای ثبت بهتر کلمات در ذهن

نمایش مقاله

window Shopping به چه معناست؟

اصطلاحاتی برای خرید کردن به زبان انگلیسی

نمایش مقالهبه سرپرستی گرفتن کودک

نکات مثبت و منفی قیمومیت فرزند

نمایش مقاله

بهترین روش بخاطر سپردن لغات زبان انگلیسی چیست؟

با چه روشی لغات انگلیسی را به خاطر بسپاریم؟

نمایش مقاله

آیا اصطلاح BREAKING THE ICE را شنیده اید

انگلیسی زبان ها چطور سر صحبت را باز می کنند؟

نمایش مقاله


کلمات مرتبط با تولد و مرگ

کلمات مرتبط با تولد و مرگ در انگلیسی در قالب داستان کوتاه

نمایش مقاله

حقوق در لغت به چه معناست؟

حقوق و اصطلاحات آن به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

حسادت بیماری قرن حاضر

حسادت در زبان انگلیسی به چه معناست؟

نمایش مقاله

معرفی دیکشنری های پرکاربرد و آنلاین زبان انگلیسی

دیکشنری و کاربرد آن

نمایش مقاله

چگونه می توان لغات را در زبان انگلیسی بهتر یادگرفت؟

راهکارهایی کاربردی در جهت یادگیری لغات به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنی کلمه Annoyance در زبان انگلیسی و کاربرد آن درجملات به زبان انگلیسی

معنی واژه Annoyance در زبان انگلیسی

نمایش مقاله


The definition of PRINCIPLE in English

The meaning of PRINCIPLE in the English language

نمایش مقاله


Definition of PERSONAL in English

The meaning of the word PERSONAL in the English language

نمایش مقاله

واژه Employee به چه معناست و کاربرد آن به چه صورت است؟

کلمه Employee به چه معناست؟

نمایش مقاله

The meaning of SUCCESS in the English language

Definition of the word SUCCESS in English

نمایش مقاله

کلمه Ornery در زبان انگلیسی به چه معناست؟

Ornery در زبان انگلیسی به چه معناست؟

نمایش مقاله

The meaning of Friendship in the English language

Definition of Friendship in English

نمایش مقاله

معنی واژه Sympathetic در زبان انگلیسی و کاربرد آن در جملات انگلیسی

واژه Sympathetic در زبان انگلیسی چگونه به کار می رود؟

نمایش مقاله

نکات کلیدی و مهم در یادگیری و حفظ کردن لغات به زبان انگلیسی

چند نکته در مورد حفظ کردن لغات به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

Superstition به چه معناست و کاربرد آن در جملات انگلیسی به چه صورت است

معنی ولژه Superstition در زبان انگلیسی

نمایش مقاله


معنای واژه Ceremony و کاربرد آن در جملات و تفاوت آن با festival

معنای واژه Ceremony و کاربرد آن در جملات انگلیسی

نمایش مقاله

سینما در زبان انگلیسی چطور تعریف می شود؟

واژه سینما در زبان انگلیسی به چه صورت معنا می شود؟

نمایش مقالهمعنی واژه Hug و کاربرد آن در جملات انگلیسی

واژه Hug به چه معناست و کاربرد آن درجملات انگلیسی به چه صورت می باشد؟

نمایش مقاله

Charity در زبان انگلیسی به چه معناست

در زبان انگلیسی Charity به چه معناست و در جملات به چه صورتی کاربرد دارد؟

نمایش مقاله

معنی واژه sensitive در زبان انگلیسی

Sensitive در زبان انگلیسی به چه معناست؟

نمایش مقاله

معنی واژه Swear در زبان انگلیسی

Swear در زبان انگلیسی به چه معناست؟

نمایش مقاله

معنای واژه Hobby و کاربرد آن در زبان انگلیسی

Hobby در زبان انگلیسی چه طور معنا می شود؟

نمایش مقاله

معنی واژه Smile و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنای واژه Smile و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

واژه Curious در زبان انگلیسی به چه معناست ؟

کلمه Curious به چه معناست و گاربرد آن در جملات انگلیسی به چه صورت است؟

نمایش مقاله

معنای واژه unique در جملات انگلیسی

معنای کلمه Unique و کاربرد آن در جملات انگلیسی

نمایش مقاله

معنای واژه Meal و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنای واژه Meal و کاربرد آن در جملات انگلیسی

نمایش مقاله

معنی واژه Hypocrite در زبان انگلیسی

واژه کاربردی Hypocrite در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای کلمه sound در زبان انگلیسی

معنی واژه Sound و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای واژه Rise در جملات انگلیسی

معنای واژه پر کاربرد Rise در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنی واژه مد و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی واژه مد در زبان انگلیسی و چگونگی کاربرد آن در جملات انگلیسی

نمایش مقاله

معنی کلمه Development در زبان انگلیسی و کاربرد آن

معنای واژه ی پر کاربرد Development در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنی واژه Pretty و کاربرد آن در زبان انگلیسی

Pretty و کاربرد آن در جملات انگلیسی

نمایش مقاله

معنی واژه Court و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی لغت Court در زبان انگلیسی و کاربرد آن

نمایش مقاله

معنی کلمه Option و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی واژه Option و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنی واژه Issue و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی کلمه Issue و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنی کلمه Happiness و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی واژه Happiness و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای واژه Mortal و کاربرد آن در جملات انگلیسی

معنای واژه Mortal و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنا و کاربرد کلمه Immortal در زبان انگلیسی

معنای واژه Immortal و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

کاربرد کلمه Fitness در زبان انگلیسی

کاربرد واژه Fitness در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای کلمه Miracle در زبان انگلیسی و کاربرد آن در جملات انگلیسی

معنای واژه Miracle و کاربرد آن در جملات انگلیسی

نمایش مقاله

معنی واژه Messing with و کاربرد آن در جملات انگلیسی

معنی واژه Messing with و کاربرد آن در جمله

نمایش مقاله

معنای کلمه Worry و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی واژه Worry و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنی واژه ترس و کاربرد آن در زبان انگلیسی

ترس در زبان انگلیسی به چه معناست؟

نمایش مقاله

 معنی کلمه سازمان در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه سازمان در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای کلمه Buddy در مکالمات روزمره انگلیسی

Buddy در جملات انگلیسی چطور استفاده میشود؟

نمایش مقاله

معنی کلمه خلسه در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه خلسه در مکالمات عمومی انگلیسی

نمایش مقاله

معنی کلمه متنوع در زبان انگلیسی

استفاده از واژه متنوع در مکالمات عمومی

نمایش مقاله

استفاده از کلمه price - قیمت در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه price در اخبار و اطلاعات اقتصادی

نمایش مقاله

معنی کلمه چارتر - charter در زبان انگلیسی

کلمه چارتر در زبان انگلیسی و فارسی چه کاربردی دارد

نمایش مقاله

معنای کلمه genre یا شاخص

ترجمه کلمه genre در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای sound در زبان انگلیسی

کلمۀ ساده اما مهم sound و نحوۀ کاربرد آن

نمایش مقاله

معنای کلمه گیاه در زبان انگلیسی

ترجمه گل و گیاه و نحوه استفاده از آن

نمایش مقاله

ترجمه کلمه صورت در زبان انگلیسی

معنای کلمه صورت یا face و نحوه استفاده از آن

نمایش مقاله

معنای depression در زبان انگلیسی

معنای کلمه depression و یا افسردگی و کاربرد آن در مسائل شخصی و روانشناسی

نمایش مقاله

ترجمه کلمه experiment در زبان انگلیسی

معنای کلمه experiment یا آزمایش همراه با کاربرد آن در کار و تحصیل

نمایش مقاله

ترجمه کلمه research در انگلیسی

معنای واژه research یا پژوهش و استفاده آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای واژه university یا دانشگاه در زبان انگلیسی

معنای university یا دانشگاه و نحوه استفاده از این کلمه در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای واژه شگفت انگیز یا amazing در انگلیسی

ترجمه شگفت انگیز و توضیحاتی در باره کاربرد شگفت انگیز در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

ترجمه کلمه pregnancy - زنان و خانواده

استفاده از کلمه pregnancy در زبان انگلیسی و معنای فرهنگی این کلمه

نمایش مقاله

ترجمه کلمه Gym و کاربرد این کلمه امروزی - عمومی و ورزشی

نحوه استفاده از کلمه Gym در انگلیسی و استفاده به روز شده از این کلمه

نمایش مقاله

ترجمه و استفاده از واژه cosmetics - لوازم آرایشی و عمومی

استفاده از واژه cosmetics و کاربرد آن در بازار لوازم آرایشی برای استفاده بانوان و جراحی زیبایی

نمایش مقاله

ترجمه کلمه infant و کارکرد این واژه - عمومی و خانوادگی

ترجمه کلمه infant و استفاده عمومی و خانوادگی

نمایش مقاله

ترجمه واژه therapy و چگونگی کارکرد آن - درمان و سلامت

ترجمه واژه therapy و استفاده آن در درمان و سلامت و همچنین مصرف عمومی

نمایش مقاله

کلمه health و طرز استفاده آن در زبان انگلیسی - عمومی و بهداشتی

کلمه health در موارد عادی و عمومی به کار میرود در حالی که این واژه از بهداشت و درمان منشا میگیرد.

نمایش مقاله

معنای کلمه resume در زبان انگلیسی - عمومی و شغلی

نحوی کاربرد کلمه resume بسیار کلیدی است و جنبه عمومی و شغلی این کلمه آن را بسیار مهم میسازد.

نمایش مقاله

معنای واژه fitness در زبان انگلیسی - عمومی و تربیت بدنی

کلمه fitness کاربرد متنوعی در زبان انگلیسی دارد و استفاده عمده از این کلمه در زمینه ورزش بیش از دیگر موارد به کار گرفته میشود

نمایش مقاله

کاربرد واژه mental health در انگلیسی - عمومی و روانشناسی

واژه mental health در روابط شخصی و سلامت روان به کار میرود پس با کاربرد mental health بیشتر آشنا شوید.

نمایش مقاله

معنای کلمه interview و نحوه استفاده از آن در مکالمه زبان انگلیسی

واژه interview در محیط های کاری استفاده دارد و بیشتر جنبه تخصصی به خود میگیرد.

نمایش مقاله

ترجمه کلمه pain و چگونگی استفاده از آن در زبان انگلیسی

واژه pain کلمی معمولی و عمومی است که در ارتباطات شخصی و پزشکی به کار میرود. با کاربرد کلمه pain بیشتر آشنا شوید.

نمایش مقاله

ترجمه کلمه baby در کنار نحوه استفاده آن

واژه baby کلمی معمولی و خانوادگی است که در ارتباطات شخصی به کار میرود. با کاربرد کلمه baby آشنا شوید.

نمایش مقاله

درباره ترجمه travel بیشتر بدانید

با کلماتی که در روزمرگی و مسافرت و ارتباطات شغلی مورد نیاز هستند. با واژه های کلیدی مانند travel بیشتر آشنا شوید.

نمایش مقاله

آنچه باید درباره ترجمه trade بدانید

آشنایی با کلماتی که در مهاجرت و مسافرت و مهارت شغلی مورد نیاز هستند. با واژه های مهم کاربردی مانند trade آشنا شوید

نمایش مقاله

آنچه باید درباره ترجمه immigration بدانید

آشنایی با معانی و کاربرد کلمات مورد نیاز برای مهاجرت و مسافرت و مهارت شغلی که در آموزش زبان موثر باشد. با ترجمه واژه مهم immigration آشنا می شوید.

نمایش مقاله

ترجمه و کاربرد exchange چیست

آشنایی با معانی و کاربرد کلمه exchange میتواند در مهارت شغلی و مسافرتی زبان آموز موثر و مفید باشد. در این خصوص با ترجمه exchange آشنا می شوید.

نمایش مقاله

آنچه باید درباره ترجمه education بدانید

آشنایی با معانی، کاربردها و ترجمه کلمه education میتواند در مهارت گفتاری و شنیداری زبان آموز موثر باشد. با ترجمه education آشنا شوید.

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی

اصطلاحات (Idioms)، عباراتی هستند که اغلب حدس معنی آنها با تنها دانستن کلمات آن به صورت جداگانه، دشوار می باشد. به عنوان مثال، حدس زدن معنی lose face آسان نیست اما زمانی که در جمله استفاده می شود، قابل درک تر می شود.

نمایش مقاله

آشنایی با انواع فرهنگ لغت و کاربرد آنها

مجموعه مدون کلمه ها و ترکیب های رایج در هر زبان را فرهنگ عمومی می گوییم. عدم آگاهی از طرز استفاده هر فرهنگ لغت، (دیکشنری) و ندانستن تفاوت های آنها موجب می شود مترجم یا زبان آموز، کلمه یا عبارت مورد نظر را در فرهنگ پیدا نکند.

نمایش مقاله

یادگیری واژگان با استفاده از پسوند، پیشوند و ریشه

در مقاله قبلی در مورد یادگیری واژگان جدید صحبت کردیم و همینطور روش هایی را توضیح دادیم که به یادگیری واژگان جدید کمک می کنند. در این مقاله می خواهیم به صورت جامع تر در مورد یادگیری واژگان با استفاده از پسوند، پیشوند و ریشه بپردازیم و نمونه هایی از پرکاربردترین شان را بیان کنیم.

نمایش مقاله

نکته هایی در مورد یادگیری واژگان جدید (بخش اول)

یادگیری واژه جدید به شما کمک میکند که به صورت دقیق تر و واضح تر با افراد دیگر ارتباط برقرار کنید، مردم راحت تر می توانند شما را درک کنند و این واقعیت را که شما فرد باهوشی هستید، القاء می کند.

نمایش مقاله

نکته هایی در مورد یادگیری واژگان جدید (بخش دوم)

واژگان انگلیسی یک کلید برای روان صحبت کردن انگلیسی می باشد.حتی اگر قواعد انگلیسی را کامل یاد گرفته باشید،اگر معنی درست کلمه ها را ندانید،نمی توانید راحت صحبت کنید.خوشبختانه یادگیری واژگان ،یکی از جنبه های سرگرم کننده یادگیری زبان است

نمایش مقاله

آشنایی با برخی اصطلاحات در زبان انگلیسی (قسمت 1)

به یاد داشته باشیم برای اینکه بتوانیم بهتر صحبت کنیم یا بهتر است بگویم برای اینکه بتوانیم با یک آمریکایی زبان و یا یک انگلیسی زبان به راحتی صحبت کنیم، باید در مکلمات خود از اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی استفاده کنیم.

نمایش مقاله

آشنایی با برخی اصطلاحات در زبان انگلیسی (قسمت 2)

در قسمت قبل با برخی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد زبان انگلیسی آشنا شدیم و امیدواریم که شما آن عبارات را به خوبی یاد گرفته باشید. مطمئنا یادگیری این اصطلاحات به شما در روان صحبت کردن کمک میکند.

نمایش مقاله

آشنایی با برخی مشاغل در زبان انگلیسی

یادگیری لغات برای زبان آموزان همیشه امری مهم و کارآمد بوده است. از این رو یادگیری لغاتی مانند مشاغل مورد توجه زبان آموزان قرار میگیرد. بنابراین هر کدام از ما تمایل داریم تا معنی شغل خود را به زبان دیگری به ویژه زبان انگلیسی بدانیم.

نمایش مقاله

کلمات مهم در انگلیسی

همیشه زبان آموزان به دنبال یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی، برای بهتر صحبت کردن بوده اند. از این رو قصد داریم تا شما را با عبارات مهم در زبان انگلیسی آشنا کنیم. مسلماً بیشتر این لغات برای شما آسان و تا حدودی آشنا بوده، اما بدانید که این لغات کاربرد زیادی در مکالمات روزانه دارند.

نمایش مقاله

هزار کلمه پرکاربرد در زبان انگلیسی

همیشه زبان آموزان به دنبال یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی، برای بهتر صحبت کردن بوده اند. از این رو قصد داریم تا شما را با عبارات مهم در زبان انگلیسی آشنا کنیم. مسلماً بیشتر این لغات برای شما آسان و تا حدودی آشنا بوده، اما بدانید که این لغات کاربرد زیادی در مکالمات روزانه دارند.

نمایش مقاله

سه روش مختلف برای ابراز شادی با استفاده از اصطلاحات انگلیسی

یک نوع از اصطلاحات ،استعاره ها است که ما به جای یک جمله،جمله دیگری را به استعاره از آن میگوییم

نمایش مقاله