مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی - EN45زبان آموز گرامی، این بخش شامل مقالات طبقه بندی شده آموزش گرامر زبان انگلیسی است. این مقالات، همراه با مثال ها و روش های جدید آموزشی ارائه گردیده و بروز رسانی می شوند. مقاله ها را به ترتیب مطالعه کنید و جهت آموزش آنلاین با ورود به بخش آموزش می توانید شروع به یادگیری و تقویت زبان خود کنید.


ساختار منفی

چگونه از ساختار منفی در جملات استفاده کنیم؟

نمایش مقاله


نکات گرامری

چند نکته ی مهم برای یادگیری زبان انگلیسی

نمایش مقاله
DOUBLE NEGATIVES

آیا استفاده از چند فرم منفی از کلمات در یک جمله صحیح است؟

نمایش مقاله

...IF I WERE YOU

نحوه استفاده از قاعده If + subject + was/were به چه شکل می باشد؟

نمایش مقاله


پسوند و پیشوند در انگلیسی

چند پسوند و چند پیشوند suffix- prefix

نمایش مقاله


یک داستان و کاربردماضی های نقلی و بعید

تفاوت ماضی نقلی و ماضی بعید

نمایش مقالهکلمات ربطی یا موصولی

چگونه از کلمات موصولی استفاده کنیم؟

نمایش مقاله

خواستن درانگلیسی

چگونه فعل خواستن را درانگلیسی بکارببریم

نمایش مقالهچندنکته برای فراگیری زبان انگلیسی

مطالعه ی شخصی زبان انگلیسی

نمایش مقاله

Don't have to, Needn't, Mustn't

چه زمانی از Needn't، چه زمانی از Mustn't و چه زمانی از Don't have to استفاده می کنیم؟

نمایش مقاله

Seven basic rules on how to learn English easily and correctly

There are Seven good reasons for wanting to learn English easily and correctly

نمایش مقاله

Oxymoron and why it is so important in English

آکسیموران و استفاده آن در انگلیسی‌

نمایش مقاله

Confused Words ها در زبان انگلیسی کدام ها هستند؟

چه کلماتی در زبان انگلیسی به یکدیگر شباهت دارند؟

نمایش مقاله(معرفی اشکال متفاوت زمان آینده)

( معرفی اشکال متفاوت زمان آینده )

نمایش مقاله

CAN,COULD,BEABLETO در زبان انگلیسی چه کاربردهایی دارند؟

در زبان انگلیسی Can, Could , Be able to به چه صورت به کار می روند؟

نمایش مقاله

افعال خودکار در زبان انگلیسی به صورت استفاده می شوند؟

افعال خودکار یا Automatic Verbs در زبان انگلیسی به صورت استفاده می شوند؟

نمایش مقاله

ضمایر تأکیدی در زبان انگلیسی

چگونه از ضمایر تأکیدی "Emphasizing Pronouns" در زبان انگلیسی باید استفاده کرد؟

نمایش مقاله

کاربرد ضمایر نسبی Relative Pronouns در زبان انگلیسی

Relative Pronouns ها در زبان انگلیسی چطور استفاده می شوند؟

نمایش مقاله

افعال عبارتی "Phrasal Verb" در زبان انگلیسی چگونه به کار می روند؟

کاربرد افعال عبارتی در زبان انگلیسی به چه صورت می باشد؟

نمایش مقاله

تفاوت بین سرواژه و علائم اختصاری در زبان انگلیسی

تفاوت بین Acronym و Abbreviations در ساختار کلمات زبان انگلیسی

نمایش مقاله

کاربرد فعل Get در گرامر زبان انگلیسی

توضیحاتی در خصوص فعل پرکاربرد Get و نحوه استفاده از آن در جملات زبان انگلیسی

نمایش مقاله

وجه وصفی چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی به چه صورت می باشد؟

کاربرد وجه وصفی The participles و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

تفاوت ماضی نقلی استمراری با ماضی نقلی

Difference Between Present Perfect and Present Perfect continuos Tens

نمایش مقاله

چگونگی به کار گیری صفات در جملات انگلیسی

ترتیب قرار گرفتن صفات در ساخت جملات به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

کاربرد Be going to در گرامر زبان انگلیسی

کاربرد To be going to در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

طریقه استفاده از پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

چگونگی استفاده از پیشوند Prefix و پسوند Suffix در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی به چه شکل استفاده می شوند؟

نکات مهمی در خصوص استفاده از جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

کاربرد فعل Arrive در گرامر زبان انگلیسی

فعل مهم و پرکاربرد Arrive در گرامر زبان انگلیسی

نمایش مقاله

نحوه استفاده از عبارت I'm sorry در جملات انگلیسی

نحوه ی استفاده از عبارت پرکاربرد I'm sorry در جملات زبان انگلیسی

نمایش مقاله

تفاوت بین Used to و Use to در گرامر زبان انگلیسی

چگونگی استفاده از Used to و Use to در گرامر زبان انگلیسی

نمایش مقاله

فعل Dare و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی

فعل مهم Dare و چگونگی استفاده آن در جملات انگلیسی

نمایش مقاله

تفاوت بین صفات ملکی و ضمیر ملکی در گرامر زبان انگلیسی

تفاوت بین صفات و ضمایر ملکی در گرامر زبان انگلیسی

نمایش مقاله

تفاوت بین There is & There are در گرامر زبان انگلیسی

تفاوت بین There is & There are در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

فعل Need در زبان انگلیسی و کاربرد آن

کاربرد فعل مهم Need در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

اضافه ملکی در زبان انگلیسی

اضافه ملکی و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

کلمات پرسشی Question Word در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

زمان حال استمراری و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی

توضیحاتی در مورد زمان حال استمراری و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

تفاوت کلمه One و Ones در گرامر زبان انگلیسی

تفاوت بین ضمیر One و Ones در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

کاربرد فعل Take و It takes و It took و It will take در زبان انگلیسی

کاربرد فعل Take و مشتقات آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

قید حالت "Adverb Of Manner"

قید حالت "Adverb of Manner" در زبان انگلیسی چطور به کار می رود؟

نمایش مقاله

جمله شرطی نوع سوم و کاربرد آن در زبان انگلیسی

کاربرد شرطی نوع سوم در جملات به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

عبارت Had better و کاربرد آن در زبان انگلیسی

تعریف و کاربرد عبارت بهتر است "Had Better" در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

مفهوم کلمه پرسشی Why و کاربرد آن در زبان انگلیسی

مفهوم واژه پرسشی Why و طریقه پاسخگویی و کاربرد این کلمات در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

bare infinitive در زبان انگلیسی چیست؟

Bare infinitive در زبان انگلیسی به چه شکل استفاده می شود؟

نمایش مقاله

جمله شرطی نوع دوم Second Conditional Phares

توضیحات تکمیلی در خصوص جمله شرطی نوع دوم Second Conditional Phares

نمایش مقاله

تعریف جملات شرطی، شرطی نوع اول و کاربرد آن در زبان انگلیسی

جملات شرطی و کاربرد آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

تعریف مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی

تعریف gerund اسم مصدر و infinitive مصدر در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

تفاوت بین Of و Off و From

کاربرد حروف اضافه Of و Off و From

نمایش مقاله


تعریف کلی حرف اضافه در زبان انگلیسی و کاربرد دو حرف اضافه On time , In time

تفاوت دو حرف اضافه On time و In time

نمایش مقاله

تفاوت و چگونگی استفاده از قیدهای Rather و Fairly

تفاوت بین Rather و Fairly

نمایش مقاله

کاربرد should در زبان انگلیسی

چگونگی استفاده از should در ساخت جملات به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

تفاوت بین حرف اضافه a و an

توضیحاتی در ارتباط با کاربرد حرف اضافه a و an

نمایش مقاله

Question Tag یا همان سوال های کوتاه چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی چگونه است؟

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با Question tag

نمایش مقاله

توضیحاتی دربارۀ subject و verb و object در جمله سازی انگلیسی

درباره جمله سازی به زبان انگلیسی بیشتر بدانید

نمایش مقاله

استفاده از کلمه sometime در زبان انگلیسی

توضیحی درباره چگونگی تغییر کلمه sometime و معنای آن در زبان انگلیسی

نمایش مقاله

حروف بزرگ در زبان انگلیسی

نحوۀ استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی با در نظر گرفتن شیوه استفاده درست از واژه the

نمایش مقاله

زمان حال استمراری و استفاده از ing- در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در فن بیان در زبان انگلیسی بسیار نحوه استفاده ساده ای را داراست

نمایش مقاله

استفاده از ed در انگلیسی برای بیان زمان حال و گذشته

زمانی که ما در باره گذشته صحبت میکنیم موظفیم از d و یا ed برای افعال استفاده کنیم و در زبان انگلیسی افعال بیقاعده میتوانند بسیار غیر معمولی باشند

نمایش مقاله

جملات فعال یا active sentences و نیاز برای آنها در زبان انگلیسی

S+V+O یک قانون طلایی در زبان انگلیسی است و میتوان گفت این فرمول پایه و اساس زبان انگلیسی به حساب می آید. active voice and passive voice در انگلیسی

نمایش مقاله

کاربرد ویرگول یا comma در انگلیسی

comma و استفاده آن در آموزش زبان انگلیسی و چگونگی جمله سازی در انگلیسی و قوانین زبان انگلیسی و گرامر grammar

نمایش مقاله

موارد ساده و مهم درباره irregular plurals و چند مثال سازنده

در زبان انگلیسی کلماتی موجودند که چه مفرد نوشته و خوانده شوند و چه به صورت جمع، باز هم هیچ تغییری در ساختمان آنها بوجود نمی آید

نمایش مقاله

توضیحات ضروری درباره the و چگونگی استفاده از این کلمه در زبان انگلیسی

آشنایی با واژه پیچیده the و آموزش زبان انگلیسی موثر. سایت خودآموز انگلیسی EN45.COM به تمام نیازهای انگلیسی شما رسیدگی میکند.

نمایش مقاله

پنج نکته برای ساخت ساده جملات انگلیسی

ما قوانین زیادی برای ساخت جملات داریم و تقریبا به همان اندازه استثنا برای این قوانین وجود دارد. در سطح پایه اکثر جملات انگلیسی از یک ساختار ساده پیروی می کنند. این پنج نکته را برای ساخت ساده جملات انگلیسی دنبال کنید.

نمایش مقاله

ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭی

کاری که در زمان آینده به صورت مستمر به وقوع می پیوندد. ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ انگلیسی ﻛﺎفی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭی shall ﻭﻳﺎ will ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ

نمایش مقاله

ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ

ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ.ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ ed ﻳﺎ ied ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

نمایش مقاله

دستور زبان و تدریس گرامر

آموزش دستور زبان نقش مهمی در تدریس زبان انگلیسی، به عنوان زبان دوم دارد. چنانکه بدون بکارگیری صحیح ساختارهای دستور زبان، استفاده از زبان بسیار محدود خواهد شد. تدریس گرامر در واقع ، آموزش قواعد و یا الگوهای زبان است که در بیان مفاهیم، نقشی اساسی ایفا می کند.

نمایش مقاله

چگونه گرامر انگلیسی را یاد بگیریم؟

گرامر مبنای تسلط بر زبان انگلیسی است.تا زمانی که درک شما از مفاهیم گرامری صحیح و عمیق نباشد، نمی توانید جملات انگلیسی را به صورت منطقی بیان کنید. اکثر زبان آموزان یادگیری گرامر را سخت و کسل کننده می دانند.

نمایش مقاله

حروف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع می شود. معمولا حروف اضافه معنای مستقل ندارند و از آنها برای بیان رابطه بین دو کلمه استفاده می شود. هر کلمه با حرف اضافه خود می آید.

نمایش مقاله

نکته های یادگیری گرامر زبان انگلیسی

بیشتر ما با گرامر زبان انگلیسی مشکل داریم و مکالمه زبان انگلیسی هم برای همه از اهمیت بالایی برخوردار است. بیشتر کسانی که نمی توانند به راحتی صحبت کنند، کسانی هستند که به دلایلی گرامر را خوب یاد نگرفته اند و از یاد گرفتن آن می ترسند.

نمایش مقاله

حالت و شکل مجهول زمان ها

از حالت مجهول معمولاً در مواردی استفاده می کنیم که کننده اصلی کار را نمی دانیم. کننده کار هر کسی می تواند باشد، عمل انجام شده از کننده عمل مهمتر است یا فاعل جمله خیلی طولانی است که آن را به همراهby در انتهای جمله می آوریم.

نمایش مقاله

حرف تعریف و وابسته های پیشرو

وابسته های پیشرو گروهی از کلمات انگلیسی هستند که قبل از اسم آمده، آن را توصیف می کنند. حروف تعریف (a, an, the) ، صفات ملکی (my, your , …)، کلمات اشاره (this, that, …) و برخی کلمات دیگر مثل neither, either, other, another, any , some و ... از وابسته های پیشرو هستند.

نمایش مقاله

کاربرد The در زبان انگلیسی

وقتی چیزی (یا گروهی از چیزها) منحصر به فرد باشد(فقط یکی از آن چیز وجود داشته باشد)... وقتی اسم به خاطر این که قبلاً نامش برده شده، برای شنونده شناخته شده باشد...

نمایش مقاله

ترتیب صحیح اجزای جمله

برای ساختن یک جمله صحیح و با معنی، اجزای جمله باید به ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بگیرند. تعریف جمله: مجموعه ای از لغات که فاعل و فعل دارد و معنا و مفهومی را می رساند.

نمایش مقاله

زمان حال استمراری

ﻛﺎﺭی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ زبان انگلیسی ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﻼﻣﺖ be +ing ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭی می ﺩﻫﺪ

نمایش مقاله